Gdańsk Południe

Dekra NFZ eRejestracja

ODO

Klauzula informacyjna dla Pacjentów

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Spółka Medyczna Gdańsk-Południe Sp. z o.o., 80-171 Gdańsk ul. Schuberta 49,

zwana dalej ADMINISTRATOREM. Pacjent może skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres (tel. 58 306-47-48)

lub za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych: ALINA SKOLMOWSKA : ul. Jeleniogórska 19, 80-180 Gdańsk

lub telefonując pod numer: 58 324-98-98.

2. Pani / Pana dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia.

Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3. Pani / Pana dane przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Pani / Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa:

Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ma Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

7.Przekazanie nam Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pacjentów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

 

 

Gdańsk, 7.05.2018 r.

 INFORMACJE DOTYCZĄCE

PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH

ZNAJDUJĄ SIĘ

W ZAKŁADCE O NAS/ ODO

 

 

 

Informujemy, że serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza akceptację Polityki Cookies. Zamknij