Gdańsk Południe

Dekra NFZ eRejestracja

ODO

Klauzula informacyjna dla Podwykonawców

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA KONTRAHENTÓW I DOSTAWCÓW TOWARÓW I USŁUG

SPÓŁKI MEDYCZNEJ GDAŃSK-POŁUDNIE

 

 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Spółka Medyczna Gdańsk-Południe Sp. z o.o., 80-171 Gdańsk ul. Schuberta 49,

zwana dalej ADMINISTRATOREM. Pacjent może skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres (tel. 58 306-47-48)

lub za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych: ALINA SKOLMOWSKA : ul. Jeleniogórska 19, 80-180 Gdańsk

lub telefonując pod numer: 58 324-98-98.

 

2. Pani / Pana dane przetwarzane są w celu realizacji umowy. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji powyższej umowy

 

3. Pani / Pana dane przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Ponieważ Administrator korzysta w swojej działalności z usług i rozwiązań zewnętrznych dostawców i podwykonawców to może przekazać Pana/Pani dane innym podmiotom mieszczącym się w następujących kategoriach: firmy księgowe i audytorskie, kancelarie prawne, firmy świadczące usługi informatyczne (w tym obsługujące serwery), firmy ubezpieczeniowe, a także innym firmom, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

 

oraz podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 

4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

5. Pani / Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne,tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.

 

6. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ma Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

 

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

8. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pacjentów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

 

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, wszczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

 INFORMACJE DOTYCZĄCE

PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH

ZNAJDUJĄ SIĘ

W ZAKŁADCE O NAS/ ODO

 

 

 

Informujemy, że serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza akceptację Polityki Cookies. Zamknij